“Er zijn twee manieren om het leven te zien: de eerste is door niet te geloven dat wonderen bestaan, de andere is geloven dat alles een wonder is.”

 - Albert Einstein -

De trainingen

Deze trainingen reiken een blijvend veranderd inzicht en besef aan over motivatie en (school)resultaat.

Redenen voor het uitblijven van een beter schoolresultaat zijn vaak een (on)bewust toneelspel wat de leerling zichzelf, en haar omgeving, als waarheid probeert voor te houden.

Met de trainingen ervaart de leerling bewust inzicht in zelfmotivatie en het waarom zij voor zichzelf wilt werken, dat haar werkelijke competenties ver voorbij de eigen verwachting kunnen reiken en dit inzicht een leven lang mee gaat.

Het zijn de eerste stappen naar het eigen succes. 

"De sleutel tot inzicht bevindt zich altijd in onszelf, niet in de aanleiding."

- Toa Meng - 

 

Waar gaat het eigenlijk over?

De methode behandelt in twee trainingen eerst het DENKEN en dan het DOEN.

Bij DENKEN krijgt de leerlingen spiegel ter overpeinzing en inzicht, de relatie tot motivatie, zelfbeeld, faalangst en nog veel meer.  Met het (h)erkennen van de mechanismen kunnen de eerste mentale palletjes worden verzet voor een upgrade van de mindset. Een mindset welke door de leerling wordt begrepen, wordt geaccepteerd en gewaardeerd. Een mindset welke de leerling kwalificeert als toegevoegde waarde.

Als het denken goed zit, dan is DOEN aan de beurt. De praktische kant van efficiënt en effectief verwerken van de lesstof. Bij het verwerken is er aandacht voor het begrijpen, langdurig opslaan en toepassen van de kennis voor het resultaat. Het is mentale Plug & Play. Begrip van de lesstof is een voorwaarde om in een later stadium beter en sneller te kunnen verdiepen met voldoende parate kennis.


"Ik heb mijn mindset veranderd en nu gaan mijn cijfers omhoog"

Deven (3 kader)


Onderaan de streep

De training is ideaal voor leerlingen in de VMBO bovenbouw of onderbouw HAVO/VWO.

De online trainingen zijn maatwerk voor het individu of groep. Informeer nu naar jouw mogelijkheden!

Verschillende referenties beschikbaar van leerlingen (& ouders) die de methode hebben gebruikt, of nog gebruiken, 

"Wie interesse cultiveert zal ontwikkeling oogsten"

 - Laurens Kramer - 2018