Faalangst: Oorzaak & Gevolg

Gepubliceerd op 22 augustus 2023 om 15:00

Faalangst is een psychologische toestand die wordt gekenmerkt door intense angst en spanning in situaties waarin prestaties worden verwacht of beoordeeld. Deze angst kan je vermogen om goed te presteren aantasten en leiden tot negatieve gevolgen op school, maar ook zelfs bij je carrièregroei en relaties met anderen

Leer hoe negatieve denkpatronen faalangst kunnen veroorzaken en leeringen met onze aanpak deze patronen kunnen doorbreken. Transformeer angst in zelfvertrouwen en behaal blijvend succes op school, in studie en prestaties. Bezoek onze website voor inzichte

Oorzaken van faalangst:

  1. Perfectionisme: Leerlingen met faalangst hebben vaak de neiging om hoge en onrealistische normen voor zichzelf te stellen. Zij willen alles perfect doen en zijn bang voor de gevolgen van het niet behalen van die normen.

  2. Negatieve zelfbeoordeling: Leerlingen met faalangst hebben vaak een negatief zelfbeeld en twijfelen aan hun eigen kunnen. Zij zijn bang om te falen omdat ze denken dat dit bewijst dat ze niet goed genoeg zijn.

  3. Traumatische ervaringen: Eerdere ervaringen van mislukkingen, kritiek of negatieve reacties van anderen/omgeving kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van faalangst. De leerling wil het niet nog eens meemaken.

  4. Hoge verwachtingen van anderen: Een omgeving waarin er hoge verwachtingen zijn van prestaties, zoals strenge ouders, presterende vrienden of zelfs een veeleisende school, kan faalangst versterken.

 

Gevolgen van faalangst:

  1. Presteren onder potentieel: Leerlingen met faalangst hebben de neiging om minder goed te presteren dan ze eigenlijk kunnen, omdat de angst hun belemmert om zich volledig te concentreren en te laten zien wat ze weten..

  2. Stress en lichamelijke reacties: Faalangst kan leiden tot verhoogde stressniveaus, wat fysieke klachten kan veroorzaken, zoals hartkloppingen, zweten, trillen en maagklachten.

  3. Beperkte schoolkansen: Faalangst kan schoolprestaties belemmeren doordat het de mogelijkheid vermindert om nieuwe uitdagingen aan te gaan of risico's te nemen.

  4. Verlies van zelfvertrouwen: Herhaalde ervaringen van falen kunnen het zelfvertrouwen van de leerling aantasten en een negatieve invloed hebben op haarzijn algemene gevoel van eigenwaarde.

  5. Vermijding van situaties: Om faalangst te vermijden, kunnen leerlingen bepaalde situaties uit de weg gaan. Dit kan de groei en ontwikkeling van de leerling beperken.

Leer hoe negatieve denkpatronen faalangst kunnen veroorzaken en leeringen met onze aanpak deze patronen kunnen doorbreken. Transformeer angst in zelfvertrouwen en behaal blijvend succes op school, in studie en prestaties. Bezoek onze website voor inzichte

Conclusie

Faalangst is een emotionele reactie op de angst om te falen of negatief beoordeeld te worden in prestatiegerichte situaties. Het kan leiden tot negatieve gevoelens, lichamelijke klachten en vermijdingsgedrag, waardoor het moeilijk wordt om effectief te presteren in situaties zoals schoolexamens of sociale omgang. 

Het afleren van faalangst is belangrijk omdat het leerlingen belemmert om hun volledige potentieel te bereiken. Enkele stappen die genomen kunnen worden om faalangst aan te pakken zijn bewuste zelfzorg en doen wat je eng vindt (blootstelling). 

Bij mijn training DENKEN gaan we aan de slag om een positieve mindset te vinden en te gebruiken. 

 

"Er is maar één iets wat elke droom onmogelijk maakt: de angst om te falen."

- Paulo Coelho - 1947